BITR

Alt overskudd fra Tomtaasen Produkter går til BITR – Back in the Ring

SAMARBEID

Back in the Ring er et landsdekkende yogatilbud for å hjelpe rusavhengige tilbake til samfunnet. De samarbeider med 14 kommuner i hele Norge og opplever økt etterspørsel fra andre byer og institusjoner som blant annet ønsker den unike kompetansen som ligger i at tidligere deltakere på BITR rekrutteres som instruktører.

_

HOLISTISK FOKUS

Back in the Ring jobber utifra et holistisk perspektiv med fokus på individet i fellesskap med andre. Back in the Ring tilbyr yogaklasser, aktiviteter, fordypning, i tillegg til bo- og arbeidstrening. Alle deltagerne forbedrer sin helse, majoriteten blir helt rusfrie.

Vi støtter: Back in the Ring

Honning mot rus

Overskudd fra Tomtaasen Produkter går til BITR – Back in the Ring. Prosjektet har gått over flere år, og kan vise til fantastiske resultater!

Bidra til BITR

Du kan vippse direkte til BITR dersom du ønsker å støtte dette viktige arbeidet.
VIPPS: 583536

Les om BITR

Det har vært skrevet mye om BITR gjennom årene, samt laget en del filmer og serier som dokumenterer arbeidet. Bare se her